Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki

Segunda temporada de Sidonia no Kishi.

Fansub: #Punch | Generos: Ação, Seinen, Mecha.
Status: Completo | Acessos: 2662 | Medias: 12 / 12
Avalie:
Sidonia no Kishi: Daikyuu Waku... - Episódio 1
Sidonia no Kishi: Daikyuu Waku... - Episódio 2
Sidonia no Kishi: Daikyuu Waku... - Episódio 3
Sidonia no Kishi: Daikyuu Waku... - Episódio 4
Sidonia no Kishi: Daikyuu Waku... - Episódio 5
Sidonia no Kishi: Daikyuu Waku... - Episódio 6
Sidonia no Kishi: Daikyuu Waku... - Episódio 7
Sidonia no Kishi: Daikyuu Waku... - Episódio 8
Sidonia no Kishi: Daikyuu Waku... - Episódio 9
Sidonia no Kishi: Daikyuu Waku... - Episódio 10
Sidonia no Kishi: Daikyuu Waku... - Episódio 11
Sidonia no Kishi: Daikyuu Waku... - Episódio 12